Energiatõhusus

Hoone on projekteeritud standardkasutusel B energiaklassi.

Kande- ja välisseinad

Vertikaalseteks sisemisteks kandekonstruktsioonideks on seinad, mis laotakse betoonist õõnesplokkidest. Seinaplokkide õõned ja vuugid sarrustatakse üksikvarrastega ning betoneeritakse.

Välisseinad on laotud betoonist õõnesplokkidest, mis on kaetud soojustusmaterjaliga ja kahte erinevat tooni viimistlusplaatidega. Hoone viimase korruse terrasside poolne välisseinal on kasutatud välimise viimistlusmaterjalina puitu.

Siseseinad

Hoone mittekandvad siseseinad on projekteeritud plokkidest müüritisena või kergkarkassil kipsplaatidest seintena. Valikud tehakse lähtudes vajalikust heli- ja tulekindlusest, tulenevalt nõuetest ja standarditest.

Vahelaed

Horisontaalseteks kandekonstruktsioonideks on eelpingestatud betoonist õõnespaneelid. Paneelidele paigaldatakse jäik mineraalvill ja valatakse peenbetoonist terasvõrguga sarrustatud pealevalukiht.

Katus

Hoone katuslae kandekonstruktsiooniks on monteeritavad puitfermid, mis moodustavad terrassipoolsest välisseinast üleastega konsooles katuse. Katusekatteks kahekordne bituumen-rullmaterjal.

Avatäited

Projekteeritud akende soojajuhtivus on U<0,8 W/m²K. Köetavate ruumide klaaspaketid on 3-kordse argoontäitega.

Välisuksed

Väljapoole avanevad madala roostevaba lävepakuga välisuksed.

Elekter ja nõrkvool

Hoonetesse paigaldatakse tänapäeva nõudmisi ja vajadusi rahuldav elektrisüsteem.

Korterisse paigaldatakse kahesektsiooniline elektri- ja nõrkvooluosaga kilp, kus on tugevvoolu rühmakaitsmed, nõrkvoolu kaablite jaotuskoht ning võimalik ruum andmeside aktiivseadmetele. Korterite niisketesse ruumidesse ja esikutesse paigaldatakse vastavad valgustid ja pistikupesad.

Hoonesse paigaldatakse sisendiks andmesidesüsteemid ja andmesidevõrk. Hoone esimesel korrusel paikneb andmeside jaotuskapp, mis ühendatakse teenusepakkuja optilise liiniga. Andmejaotuskapist toimib andmesidevõrgu ühendus korteri nõrkvoolu kilbiga.

Fonolukusüsteem

Hoonete trepikodade sissepääsud varustatakse videofonosüsteemiga. Korterites paiknevad värvilise ekraaniga fonotelefonid, mis on varustatud ka uksekella funktsiooniga.

Küte

Hoones on kaks täisautomaatset kahe soojusvahetiga (põrandkütte ja sooja tarbevee ringid) soojussõlme. Soojussõlm asub esimesel korrusel tehnilises ruumis. Soojuskandjaks on kaugkütte abil soojendatav vesi, mis suunatakse põrandküttekollektoritesse. Kõiki kortereid köetakse betoonplaati paigaldatud põrandkütte torustikuga.

Ventilatsioon

Korterite ventilatsioon on lahendatud automaatsete vaikselt töötavate mehaanilise sissepuhke-väljatõmbe agregaatidega.

See veebileht kasutab küpsiseid. Tutvu meie privaatsuspoliitikaga.